Strona główna

Pałac w Kiełczynie dofinansowany w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2022 r.

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-05-18

Pałac w Kiełczynie dofinansowany w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2022 r.

aktualności Gmina Dzierżoniów

Projekt gminy Dzierżoniów ponownie otrzymał dofinansowanie w konkursie "Odnowa Dolnośląskiej Wsi". Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi.

Dofinansowanie z budżetu województwa dolnośląskiego otrzymały 52 wnioski. Przedmiotem projektu gminy Dzierżoniów jest wyposażenie pałacu w Kiełczynie w ramach zadania "Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn".

Wśród zaplanowanych działań jest m.in. zabudowa przestrzeni kuchennej w obiekcie, zakup podstawowego wyposażenia AGD, wieszaków, stołów, krzeseł i mebli wypoczynkowych. Zakupiony zostanie również regał, który będzie wykorzystywany w przyszłym Punkcie Informacji Turystycznej.

Kwota, jaką nasza gmina pozyskała na realizację tego zadania, to 40 tys. zł. Wkład własny gminy wyniesie 40 227,07 zł.

Pałac w Kiełczynie dofinansowany w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2022 r
powrót do poprzedniej strony