AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-10-31

Oświata głównym tematem sesji

aktualności Gmina Dzierżoniów

Najważniejszym punktem obrad październikowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów był raport z działalności gminnych placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019. Posiedzenie odbyło się w czwartek 31 października.

Dokument przedstawiła Krystyna Skowrońska z Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Dzierżoniów. W swojej prezentacji przybliżyła również najciekawsze projekty i przedsięwzięcia realizowane w gminnych szkołach na przestrzeni minionego roku szkolnego.

Radni przyjęli ponadto kilka uchwał, m.in. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości i od środków transportowych, określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego dla gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej czy utworzenia na terenie gminy Dzierżoniów ośrodka wsparcia pod nazwą "Klub Senior+".

Radni w wyniku tajnego głosowania wybrali też ławnika do Sądu Okręgowego w Świdnicy na kadencję w latach 2020 - 2023. Został nim Włodzimierz Wacław Kwiatkowski.

W kolejnych punktach Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów oraz Wójt Gminy Dzierżoniów przedstawili informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2018 r.

Oświata głównym tematem sesjiOświata głównym tematem sesjiOświata głównym tematem sesji
powrót do poprzedniej strony