Strona główna

Ostatnie posiedzenie GRDPP III kadencji

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-10-26

Ostatnie posiedzenie GRDPP III kadencji

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego oficjalnie zakończyła swoją III kadencję. W środę 25 października w Urzędzie Gminy Dzierżoniów odbyło się ostatnie, uroczyste posiedzenie Rady.

Jednym z kluczowych punktów obrad było jednogłośne przyjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2024.

Podczas prezentacji Przewodnicząca Rady Elżbieta Kędzierska-Dydo, podsumowała III kadencję Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przedstawiła dotychczasowe działania rady, w tym działalność seniorów, wolontariatu w szkołach czy rozwój Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Na zakończenie spotkania radni otrzymali podziękowania za trzy lata owocnej współpracy.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju sektora pozarządowego w naszej gminie oraz wspierali działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w trakcie III kadencji.

Ostatnie posiedzenie GRDPP III kadencji  Ostatnie posiedzenie GRDPP III kadencji
powrót do poprzedniej strony