AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-11-17

Ogłoszenie ZGK Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Z dniem 08.11.2023 r. uległy zmianie stawki opłat za usługi prowadzone przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów.


(obowiązujące od dnia 08.11.2023 r. do 31.10.2024 r.)

Lp. Opłata Ceny i stawki opłat netto Ceny i stawki opłat brutto
1 Za odbiór nieczystości płynnych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców w sieci kanalizacji sanitarnej - cena za 1m3 odprowadzanych ścieków 8,33 zł 9,00 zł
2 Stawka opłaty abonamentowej w zł/mc 6,00 zł 6,48 zł

W związku z powyższym w najbliższym okresie ZGK będzie prowadził u Państwa odczyty oraz pobierze stany liczników z WIK Dzierżoniów. Jednocześnie bardzo proszę o podawanie swoich aktualnych danych liczników i podliczników wody.

e-mail: zgkoplaty@ug.dzierzoniow.pl
tel.: 74 832 56 66

powrót do poprzedniej strony