AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-10-18

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie we Włókach

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu sołectwa Włóki informuję mieszkańców sołectwa WŁÓKI, że w dniu 24 października 2023r. o godzinie 18:30 w SALI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WE WŁÓKACH odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

  1. Uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023
  2. Sprawy różne.

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18:45, dnia 24 października 2023 r.

Sołtys wsi Włóki
Grażyna Pięt

powrót do poprzedniej strony