AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-05-21

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Uciechowie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa informuję mieszkańców sołectwa UCIECHÓW, że w dniu 31 maja 2024 r. o godzinie 18:00 w Sali Kominkowej, ul. Piastowska 38A w Uciechowie odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

  1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo- rzeczowego za rok 2023
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2023
  3. Uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18:15, dnia 31 maja 2024 r.

Sołtys wsi Uciechów
Agata Kostek-Płaczek

powrót do poprzedniej strony