AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-10-06

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Uciechowie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa informuję mieszkańców sołectwa UCIECHÓW, że w dniu 12 października 2023 r. o godzinie 18:00 w Sali Kominkowej, ul. Piastowska 38A w Uciechowie odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

  1. Uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023
  2. Sprawy różne

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18:15, dnia 12 października 2023 r.

Sołtys wsi Uciechów
Agata Kostek-Płaczek

powrót do poprzedniej strony