AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-09-15

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Uciechowie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu sołectwa informuję mieszkańców sołectwa UCIECHÓW, że 22 września 2023 r. godzina 18:00 w SALI KOMINKOWEJ, ul. PIASTOWSKA 38A W UCIECHOWIE odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

  1. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024
  2. Sprawy różne

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18:15, dnia 22 września 2023 r.

Sołtys wsi Uciechów
Agata Kostek-Płaczek

powrót do poprzedniej strony