AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-09-14

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Roztoczniku

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa, informuję mieszkańców sołectwa ROZTOCZNIK, że 20 września 2023 r. o godzinie 18:00 w Budynku Wielofunkcyjnym, Roztocznik 41A odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

  1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo- rzeczowego za rok 2022
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2022
  3. Uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023
  4. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024
  5. Sprawy różne

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18:15, dnia 20 września 2023 r.

Sołtys wsi Roztocznik
Leszek Paziński

powrót do poprzedniej strony