AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-02-15

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Owieśnie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa, informuję mieszkańców sołectwa OWIESNO, że 21 lutego 2024 r. o godzinie 17:30 w ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, OWIESNO 88 odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

  1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo- rzeczowego za rok 2023
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w roku 2023
  3. Uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024
  4. Sprawy różne.

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 17:45, dnia 21 lutego 2024 r.

Sołtys wsi Owiesno
Joanna Pestkowska

powrót do poprzedniej strony