AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-11-15

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Owieśnie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa, informuję mieszkańców sołectwa OWIESNO, że 22 listopada 2023 r. o godzinie 17:30 w ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, OWIESNO 88 odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

  1. Uchwała w sprawie przeznaczenia nagrody finansowej za zajęcie II miejsca w "Zmaganiach sołectw" oraz za udział w "Festiwalu Słoików"
  2. Uchwała w sprawie zmiany przeznaczenia nagrody finansowej za zajęcie II miejsca w konkursie pn. "Piękna Wieś Dolnośląska" organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w kategorii "Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi"
  3. Sprawy różne.

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 17:45, dnia 22 listopada 2023 r.

Sołtys wsi Owiesno
Joanna Pestkowska

powrót do poprzedniej strony