AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-03-22

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Ostroszowicach

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu sołectwa informuję mieszkańców sołectwa OSTROSZOWICE, że 27 marca 2024 r. o godzinie 18:00 w SALI WIEJSKIEJ, ul. Bielawska 55 w Ostroszowicach, odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

  1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego za rok 2023
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2023
  3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Ostroszowice
  4. Sprawy różne.

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18:15, dnia 27 marca 2024 r.

Sołtys wsi Ostroszowice
Krzysztof Krupiarz

powrót do poprzedniej strony