AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-03-10

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Ostroszowicach

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu sołectwa informuję mieszkańców sołectwa OSTROSZOWICE, że 21 marca 2023 r. o godzinie 18:00 W SALI WIEJSKIEJ, UL. BIELAWSKA 55 w OSTROSZOWICACH, odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

  1. Informacja na temat kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego za rok 2022
  3. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2022
  4. Uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023
  5. Sprawy różne.

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18.15, dnia 21 marca 2023 r.

Sołtys wsi Ostroszowice
Krzysztof Krupiarz

powrót do poprzedniej strony