AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-03-03

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Ostroszowicach

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa, informuję mieszkańców sołectwa OSTROSZOWICE, że 11 marca 2020r. o godzinie 18:00 w Sali Wiejskiej, ul. Bielawska 55, Ostroszowice odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

  • Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo- rzeczowego za rok 2019;
  • Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2019;
  • Uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020
  • Uchwała w sprawie zmiany Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Ostroszowice
  • Sprawy różne

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18:15, dnia 11 marca 2020 r.

Sołtys wsi Ostroszowice
/-/ Krzysztof Krupiarz

powrót do poprzedniej strony