AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-05-11

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Nowiznie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa, informuję mieszkańców sołectwa NOWIZNA, że 16 maja 2023r. o godzinie 17:00 w Sali Wiejskiej, ul. Długa 12, Nowizna odbędzie się zebranie wiejskie na którym obecny będzie Wójt Gminy Dzierżoniów.

Porządek zebrania:

  1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo - rzeczowego za rok 2022
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2022
  3. Uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023.
  4. Sprawy różne.

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 17:15, dnia 16 maja 2023r.

Sołtys wsi Nowizna
Henryka Latacz

powrót do poprzedniej strony