AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-05-28

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Myśliszowie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu sołectwa informuję mieszkańców sołectwa MYŚLISZÓW, że 4 czerwca 2024 r. godzina 18:30 W SALCE WIEJSKIEJ W MYŚLISZOWIE, odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

  1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego za rok 2023
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2023
  3. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii na temat nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 438/7, obręb Ostroszowice, w miejscowości Myśliszów
  4. Sprawy różne.

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18:45, dnia 4 czerwca 2024 r.

Sołtys wsi Myśliszów
Agnieszka Sługocka

powrót do poprzedniej strony