AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-09-15

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Mościsku

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa, informuję mieszkańców sołectwa MOŚCISKO, że 22 września 2023 r. o godzinie 18:00 w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym, ul. Kolejowa 12B, Mościsko odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

  1. Uchwała w sprawie przeznaczenia nagrody finansowej za zajęcie III miejsca w gminnym konkursie pn. "Kreatywne sołectwo-edycja 2022" organizowanym na terenie Gminy Dzierżoniów
  2. Uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023
  3. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024
  4. Sprawy różne

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18:15, dnia 22 września 2023 r.

Sołtys wsi Mościsko
Danuta Martowłos

powrót do poprzedniej strony