AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-03-04

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Kiełczynie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa, informuję mieszkańców sołectwa KIEŁCZYN, że 12 marca 2020r. o godzinie 18:00 na Plebanii - Kiełczyn 44 odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

  • Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo- rzeczowego za rok 2019;
  • Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2019;
  • Sprawy różne

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18:15, dnia 12 marca 2020 r.

Sołtys wsi Kiełczyn
/-/ Tadeusz Józefiak

powrót do poprzedniej strony