AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-07-10

Ogłoszenie - zebranie wiejskie w Jodłowniku

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa informuję mieszkańców sołectwa JODŁOWNIK, że 16 lipca 2024r. o godzinie 18:00 w Domku Myśliwski, Jodłownik 40 odbędzie się zebranie wiejskie na którym obecny będzie Wójt Gminy Dzierżoniów.

Porządek zebrania:

  1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo- rzeczowego za rok 2023
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2023
  3. Sprawy różne.

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18:15, dnia 16 lipca 2024r.

Sołtys wsi Jodłownik
Wojciech Świtalski

powrót do poprzedniej strony