AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-05-10

OGŁOSZENIE - zebranie wiejskie w Dobrocinie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W związku z § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa, informuję mieszkańców sołectwa DOBROCIN, że 16 maja 2024 r. o godzinie 17:30 w Centrum kulturalno-sportowo-oświatowym, ul. Kościuszki 14a, Dobrocin odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

  1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo- rzeczowego za rok 2023
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2023
  3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Dobrocin
  4. Uchwała w sprawie przeznaczenia nagrody finansowej za zajęcie IV miejsca w gminnym konkursie pn. "Kreatywne sołectwo- edycja 2023" organizowanym na terenie Gminy Dzierżoniów
  5. Uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024
  6. Sprawy różne.

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 17:45, dnia 16 maja 2024 r.

Sołtys wsi Dobrocin
Grażyna Ziernik

powrót do poprzedniej strony