Strona główna

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-01-13

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów dla obrębu Dobrocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów.

powrót do poprzedniej strony