Strona główna

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji na zabytki

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-09-05

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji na zabytki

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informujemy, że warunkiem ubiegania się o dotacje z budżetu gminy w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 15 września br. wstępnego wniosku.

Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1 lub pod numerem tel. 74 832-56-86.

powrót do poprzedniej strony