Strona główna

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na udział w działce położonej w Jędrzejowicach

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-06-23

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na udział w działce położonej w Jędrzejowicach

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie zostało wywieszone ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego udziału 1/6 w działce nr 52/2, obręb Jędrzejowice.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.: 74 832 56 85, 74 832 56 86.

powrót do poprzedniej strony