Strona główna

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działek rolnych

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-12-06

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działek rolnych

aktualności Gmina Dzierżoniów

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 zostało wywieszone ogłoszenie o dzierżawie w trybie przetargu nieograniczonego działki rolnej nr 981 położonej w Mościsku i nr 123 położonej w Kiełczynie.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej UG Dzierżoniów. Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.: (74) 832 56 85.

powrót do poprzedniej strony