AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-07-03

Ogłoszenie o naborze do Rady ZIT POF

aktualności Gmina Dzierżoniów

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Strategii ZIT POF, w celu zapewnienia uspołecznienia procesu jej tworzenia i wdrażania, Lider ZIT POF ogłasza nabór partnerów do udziału w pracach Rady ZIT POF na lata 2021-2027.

Rada ZIT POF będzie pełnić funkcję opiniodawczą decyzji Lidera ZIT POF w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT POF.

Nabór na członków Rady ZIT POF rozpoczyna się 03 lipca 2023 r. i zakończy się 24 lipca 2023 r.

powrót do poprzedniej strony