Strona główna

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na działki położone w Piławie Dolnej

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-11-28

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na działki położone w Piławie Dolnej

aktualności Gmina Dzierżoniów

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie na tablicy ogłoszeń zostało wywieszone od dnia 28.11.2022 r. ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek nr 2469/9, 2469/10 wraz z udziałem w działkach 1422/1, 1414/1, 2469/1 (stanowiących drogę dojazdową) obręb Piława Dolna.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1 tel.74 832 56 85, 74 832 56 86

powrót do poprzedniej strony