Strona główna

Ogłoszenia Wójta Gminy Dzierżoniów w sprawie dokumentów planistycznych dla Nowizny

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-04-30

Ogłoszenia Wójta Gminy Dzierżoniów w sprawie dokumentów planistycznych dla Nowizny

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami Wójta Gminy Dzierżoniów w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nowizna.

  • Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów dla obrębu Nowizna
  • Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżoniów - obręb Nowizna

powrót do poprzedniej strony