AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-05-13

Oferta złożona w trybie art. 19a

aktualności Gmina Dzierżoniów

10 maja 2019 r. do Urzędu Gminy Dzierżoniów wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy Dobrocin w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Poprawa bazy sportowej poprzez wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego w Centrum sportowo-rekreacyjno-oświatowym w Dobrocinie".

Zgodnie z ww. artykułem, ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.ug.dzierzoniow.pl w zakładce "Pożytek publiczny" - "Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2019" oraz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów.

powrót do poprzedniej strony