AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-10-27

Oferta złożona przez SBT - Ludowy Klub Sportowy Roztocznik

aktualności Gmina Dzierżoniów

26 października 2023 r. do Urzędu Gminy Dzierżoniów wpłynęła oferta złożona przez SBT - Ludowy Klub Sportowy w Roztoczniku w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Poprawa bazy sportowej we wsi Roztocznik poprzez wywiercenie studni, której woda jest konieczna do właściwego utrzymania murawy boiska sportowego".

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.ug.dzierzoniow.pl w zakładce "Pożytek publiczny" - "Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2023" oraz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Zgodnie z art. 19a ww. ustawy każdy w ciągu 7 dni może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Dzierżoniów w Biurze Obsługi Klienta, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: k.kossowska@ug.dzierzoniow.pl lub listownie na adres Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1 58-200 Dzierżoniów.

powrót do poprzedniej strony