Strona główna

Od lipca zakaz używania "kopciuchów"

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-05-04

Od lipca zakaz używania "kopciuchów"

aktualności Gmina Dzierżoniów

30 listopada 2017 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Powyższe uchwały zwane potocznie "uchwałami antysmogowymi" zobowiązują mieszkańców województwa dolnośląskiego do wymiany tzw. "kopciuchów" (zaliczamy do nich piece kaflowe, kuchnie węglowe, piece typu "koza" - wszystkie urządzenia grzewcze poniżej trzeciej klasy) na urządzenia, w których spalanie będzie bezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i wszystkich mieszkańców.

Obowiązek wymiany pieca - kogo obejmuje ?

Uchwała antysmogowa zobowiązuje mieszkańców województwa dolnośląskiego do wymiany pozaklasowych kotłów na nowe, spełniające określone w uchwale normy. Obowiązek wymiany pieca dotyczy każdego użytkownika, którego urządzenie nie spełnia ww. norm, a tym samym przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza w regionie.

Wymiana pieca - do kiedy ?

Termin wymiany pieca węglowego, czyli wymiana kopciucha niespełniającego wymogów 3 klasy normy PN-EN 303-5:2012, to 1 lipca 2024 roku. Po tym czasie mieszkańcy województwa dolnośląskiego, którzy w dalszy ciągu będą użytkowali pozaklasowe kotły, a tym samym naruszali zasady uchwały antysmogowej, narażają się na wysokie kary.

Główne założenia UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA DOLNEGO ŚLĄSKA oraz terminy wymiany innych źródeł ciepła przedstawione są w załączonej poniżej ulotce informacyjnej.

Mieszkańcy naszej gminy mają możliwość skorzystania z dofinansowanie na wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania na nowe spełniające obecnie obowiązujące normy w ramach dostępnych programów:

Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych programów jak również bezpłatną pomoc w wypełnieniu oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie można otrzymać w Punkcie konsultacyjnym "Czyste Powietrze", mającym swoją siedzibę w Dzierżoniowie przy ul. Rynek 36/2, I piętro

Punkt konsultacyjny czynny jest w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 07:30 - 15:30
wtorek: 07:30 - 16:00
piątek: 07:30 - 15:00
tel. 517 566 669, 519 422 470

Do pobrania:

powrót do poprzedniej strony