Strona główna

Obwieszczenie Starosty Dzierżoniowskiego

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-05-22

Obwieszczenie Starosty Dzierżoniowskiego

aktualności Gmina Dzierżoniów

Starosta Dzierżoniowski zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2019 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w sali wiejskiej przy ul. Głównej 28 w Piławie Dolnej odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, realizowanego w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zebrania jest wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów zgodnie z projektem scalenia zatwierdzonym decyzją Starosty Dzierżoniowskiego nr GK.6620.1.6.2016 z dnia 21.08.2018 r.

Obwieszczenie Starosty Dzierżoniowskiego

powrót do poprzedniej strony