AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-04-05

Obwieszczenia Wójta Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Obwieszczenia Wójta Gminy Dzierżoniów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżoniów - obręb Książnica

Obwieszczenia do pobrania:

Plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są też w zakładce planowanie przestrzenne/mpzp

powrót do poprzedniej strony