AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-06-07

Obwieszczenia Wójta Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Obwieszczenia Wójta Gminy Dzierżoniów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Dzierżoniów - obręb Kiełczyn oraz obręb Jędrzejowice

Obwieszczenie do pobrania: obręb Kiełczyn oraz obręb Jędrzejowice

Dokumenty planistyczne dostępne są w zakładce: planowanie przestrzenne/mpzp

powrót do poprzedniej strony