AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2023-01-24

Obowiązek odśnieżania chodników

aktualności Gmina Dzierżoniów

Przypominamy, że właściciele posesji zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 poz.2519 ze zm.) zapewniają utrzymanie czystości i porządku również poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych (chodników) położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się również wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

W związku z ostatnimi i prognozowanymi intensywnymi opadami śniegu prosimy o wypełnianie wyżej opisanego obowiązku.

powrót do poprzedniej strony