Strona główna

Nowe życie pałacu w Kiełczynie. Gmina Dzierżoniów z dofinansowaniem na realizację wyjątkowego polsk

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-02-23

Nowe życie pałacu w Kiełczynie. Gmina Dzierżoniów z dofinansowaniem na realizację wyjątkowego polsko-czeskiego projektu

aktualności Gmina Dzierżoniów

"Historia inspiracją współpracy na polsko-czeskim pograniczu" to projekt, na który gmina Dzierżoniów pozyskała 82 260,00 zł dofinansowania. W ramach operacji wraz z partnerami z gminy Dolni Cermna zrealizujemy kilka działań związanych z poznawaniem historii naszych regionów.

Działania projektowe będą się skupiały wokół pałacu w Kiełczynie. Na terenie tego zabytkowego obiektu powstanie izba regionalna, w której prezentowane będą eksponaty zbierane od lat przez mieszkańców. Te cenne pamiątki, dokumenty i materiały archiwalne są od kilku miesięcy opisywane przez historyka Janusza Głoda.

Eksponaty z zasobów Muzeum Miejskiego w Dolni Cermna udostępni nam również partner projektu, co umożliwi przygotowanie wystawy tematycznej dotyczącej historii czeskiego regionu.

Środki projektowe zostaną przeznaczone m.in. na zakup systemów wystawienniczych, gablot i witryn na eksponaty, a także umożliwią stworzenie w pałacu multimedialnej sali integracji społecznej, gdzie będą odbywać się spotkania, warsztaty i zajęcia tematyczne.

W ramach projektu zostaną też zorganizowane lekcje historii w formie online. Wezmą w nich udział uczniowie z Polski i Czech.

Jednym z działań projektowych będzie także konferencja, na którą przyjadą mieszkańcy gminy Dolni Cermna. Wydamy również film i materiały drukowane opisujące walory historyczne i kulturowe regionu Polski i Czech.

Wartość projektu to 22 021,00 euro (ok. 100 600,00 zł). Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 77 690,00 zł, a z budżetu państwa: 4570,00 zł. Wkład własny gminy Dzierżoniów to 18 375,97 zł.

Operacja będzie realizowana w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

powrót do poprzedniej strony