AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-12-10

Nowe składy komisji Rady Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Podczas II sesji Rady Gminy Dzierżoniów radni wybrali członków komisji, w których będą pracować w obecnej kadencji. Obrady odbyły się 6 grudnia w Urzędzie Gminy.

W głosowaniu zdecydowano o następujących składach komisji:

  • Komisja Rewizyjna: przewodniczący: Teresa Kanarek, członkowie: Piotr Śliwa, Leszek Paziński, Anna Rosiak, Elżbieta Filipek, Wojciech Świtalski
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: przewodniczący: Andrzej Szymański, członkowie: Teresa Kanarek, Wojciech Świtalski, Augustyn Mucha, Teodora Skutnik
  • Komisja ds. Budżetu i Finansów: przewodniczący: Bożena Kołodziej, członkowie: Grażyna Ziernik, Anna Piekarska, Andrzej Szymański, Grzegorz Powązka, Teresa Kanarek
  • Komisja ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu: przewodniczący: Piotr Śliwa, członkowie: Henryka Latacz, Teodora Skutnik, Leszek Paziński, Wojciech Świtalski, Karol Słodziak
  • Komisja ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska: przewodniczący: Anna Rosiak, członkowie: Karol Słodziak, Grażyna Ziernik, Bożena Kołodziej, Augustyn Mucha, Elżbieta Filipek
  • Komisja ds. Ładu i Porządku: przewodniczący: Henryka Latacz, członkowie: Anna Piekarska, Grzegorz Powązka, Teodora Skutnik, Andrzej Szymański, Augustyn Mucha

Rada wybrała ponadto swoich reprezentantów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego: Annę Rosiak, Augustyna Muchę i Andrzeja Szymańskiego. Z kolei przedstawicielem gminy Dzierżoniów w Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7" został Karol Słodziak.

Radni wytypowali również Piotra Śliwę na przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich oraz Annę Piekarską, Teodorę Skutnik, Leszka Pazińskiego i Augustyna Muchę na przedstawicieli Rady w Społecznej Komisji Mieszkaniowej Gminy Dzierżoniów.

Jednym z punktów porządku obrad było też ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierżoniów.

W dalszej części obrad radni przyjęli jeszcze kilka uchwał, m.in. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie gminy Dzierżoniów na rok 2018, upoważnienia Wójta Gminy Dzierżoniów do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na realizację inwestycji pn. "Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn" oraz "Budowa budynku integracji społecznej w Książnicy" czy wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Koalicja na rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej".

Nowe składy komisji Rady Gminy DzierżoniówNowe składy komisji Rady Gminy DzierżoniówNowe składy komisji Rady Gminy DzierżoniówNowe składy komisji Rady Gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony