Strona główna

Nowe Rady Sołeckie w Piławie Dolnej, Kiełczynie i Tuszynie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-03-29

Nowe Rady Sołeckie w Piławie Dolnej, Kiełczynie i Tuszynie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W sołectwach gminy Dzierżoniów odbyły się kolejne zebrania wiejskie. Jako ostatni nowe rady sołeckie wybrali mieszkańcy Piławy Dolnej, Kiełczyna i Tuszyna.

Jednym z najważniejszych punktów zebrania wiejskiego, które odbyło się 21 marca w Piławie Dolnej, był wybór nowej rady sołeckiej. W trakcie spotkania Adam Bulek przedstawił przybyłym sprawozdania z wykorzystania środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego w roku ubiegłym oraz z działalności sołtysa i rady sołeckiej Piławy Dolnej w minionej kadencji.

Zebranie wiejskie dokonało również wyboru nowej rady sołeckiej. W jej skład weszli: Bożena Kołodziej, Teodora Skutnik, Maria Chudek, Jan Kowalczuk, Krzysztof Bezdzietny, Paweł Adamczyk, Stanisław Gałek, Czesław Nalewka, Przemysław Przybyszewski i Janusz Górniak.

Kolejne zebranie wiejskie odbyło się 23 marca w Kiełczynie. Sprawozdania z wykorzystania środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego w roku ubiegłym oraz z działalności sołtysa i rady sołeckiej w minionej kadencji przedstawił były sołtys Kiełczyna Piotr Szustka.

W skład nowej rady sołeckiej weszli: Piotr Józefiak, Iwona Babisz, Wojciech Stanisławczyk, Jarosław Wodnicki, Magdalena Józefiak, Katarzyna Król, Dominika Babisz i Wojciech Babisz.

27 marca na zebraniu wiejskim spotkali się z kolei mieszkańcy Tuszyna. Podobnie jak w Piławie Dolnej i Kiełczynie, mieszkańcy wysłuchali sprawozdań z wykorzystania środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego oraz z działalności sołtysa i rady sołeckiej w minionej kadencji. Przedstawiła je sołtys Anna Piekarska.

Zebranie wiejskie dokonało również wyboru nowej rady sołeckiej. W jej skład weszli: Grażyna Kuszyk-Morawska, Stanisław Florczak, Joanna Kruk, Marcin Derewianko, Jadwiga Łuczyńska, Marcin Orliński, Jakub Kubiszyn i Joanna Garbacz.

Nowe Rady Sołeckie w Piławie Dolnej, Kiełczynie i TuszynieNowe Rady Sołeckie w Piławie Dolnej, Kiełczynie i TuszynieNowe Rady Sołeckie w Piławie Dolnej, Kiełczynie i Tuszynie
powrót do poprzedniej strony