Strona główna

Nowe miejsca na turystycznej mapie gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-02-20

Nowe miejsca na turystycznej mapie gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Dzięki współpracy aktywnych mieszkańców naszej gminy, Urzędu Gminy Dzierżoniów i Lokalnej Grupy Działania "Ślężanie", w najbliższych miesiącach tereny publiczne gminy Dzierżoniów zostaną wzbogacone o kolejne, atrakcyjne elementy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Wczoraj w Urzędzie Gminy Dzierżoniów nasze stowarzyszenia podpisały umowy na realizację zadań w ramach projektu grantowego pn. "Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR". Projekt grantowy realizuje LGD "Ślężanie", udzielając wnioskodawcom 99% dofinansowania.

W procesie naboru i oceny wniosków wybrano 15 projektów z całego obszaru LGD, z czego 9 pochodzi z gminy Dzierżoniów. To duży sukces naszych organizacji pozarządowych. W ramach projektu grantowego zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Budowa pola do minigolfa w miejscowości Uciechów, wnioskodawca: Stowarzyszenie "Uciechów - Moja Wieś", kwota pomocy: 49200 zł
  2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pn. "Park pod Kasztanami" w Owieśnie, wnioskodawca: Stowarzyszenie "Razem dla wsi" z Owiesna, kwota pomocy: 47200 zł
  3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Gnejsy we Włókach", wnioskodawca: Stowarzyszenie "Wzgórza Kiełczyńskie", kwota pomocy: 48800 zł
  4. Przebudowa budynku na izbę pamięci we wsi Mościsko, wnioskodawca: Stowarzyszenie "Przystań Mościsko", kwota pomocy: 9850 zł
  5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy "Dworskich Stawach" w Piławie Dolnej, wnioskodawca: "Stowarzyszenie Piława Dolna", kwota pomocy: 9500 zł
  6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pn. "Zakątek zaczarowanego ołówka", wnioskodawca: Stowarzyszenie "Dobrocin Wieś XXI wieku", kwota pomocy: 8750 zł
  7. Zagospodarowanie "Parku dobrych nowin" poprzez montaż tablic edukacyjnych, wnioskodawca: Stowarzyszenie "Nasza Nowizna", kwota pomocy: 9800 zł
  8. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Domku Myśliwskiego w Jodłowniku, wnioskodawca: "Stowarzyszenie Przyjaciół Gór Sowich", kwota pomocy: 9850 zł
  9. Budowa platformy widokowej na górze Lelek, wnioskodawca: Stowarzyszenie "Przystań Mościsko", kwota pomocy: 9850 zł

Gmina Dzierżoniów współpracuje ściśle z organizacjami przy przygotowaniu oraz realizacji zadań. Infrastruktura w większości powstanie na terenach publicznych, będzie ogólnodostępna i niekomercyjna. Zarządzeniem wójta gminy wprowadzono instrument pożyczkowy pozwalający organizacjom pozarządowym na sfinansowanie ww. zadań.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Zadania sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 Stowarzyszenia "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania" pn.: "Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR - projekt grantowy"

Nowe miejsca na turystycznej mapie gminy DzierżoniówNowe miejsca na turystycznej mapie gminy DzierżoniówNowe miejsca na turystycznej mapie gminy DzierżoniówNowe miejsca na turystycznej mapie gminy DzierżoniówNowe miejsca na turystycznej mapie gminy DzierżoniówNowe miejsca na turystycznej mapie gminy DzierżoniówNowe miejsca na turystycznej mapie gminy DzierżoniówNowe miejsca na turystycznej mapie gminy DzierżoniówNowe miejsca na turystycznej mapie gminy DzierżoniówNowe miejsca na turystycznej mapie gminy DzierżoniówNowe miejsca na turystycznej mapie gminy DzierżoniówNowe miejsca na turystycznej mapie gminy Dzierżoniów
powrót do poprzedniej strony