AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-01-18

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy (na 1 rok)

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów podaje do wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Mościsku i Ostroszowicach stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej na 1 rok.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów

Więcej informacji odnośnie dzierżaw można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.: (74) 832-56-85.

powrót do poprzedniej strony