AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-10-09

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

aktualności Gmina Dzierżoniów

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej został wywieszony od 9.10.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w miejscowościach Mościsko, Roztocznik, Kiełczyn i Ostroszowice.

Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. (74) 832-56-85.

powrót do poprzedniej strony