AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-04-15

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy ul. Piastowska 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów został wywieszony od 15.04.2019r wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w Książnicy, Roztoczniku, Uciechowie, Mościsku i Kiełczynie.

Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. 74/832-56-85.

powrót do poprzedniej strony