Strona główna

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-05-16

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Piastowskiej 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów został wywieszony od 16.05.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w Mościsku, Kiełczynie i Uciechowie.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. 74/832-56-85.

powrót do poprzedniej strony