Strona główna

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-10-05

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów podaje do wiadomości ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości gminnych położonych we Włókach w trybie przetargowym.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.: 74/832-56-85.

powrót do poprzedniej strony