AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-11-08

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów został wywieszony od 8.11.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w obrębie Mościsko, Roztocznik, Tuszyn, Jędrzejowice, Kiełczyn i Ostroszowice.

Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.: (74) 832-56-85.

powrót do poprzedniej strony