Strona główna

Nieruchomości na sprzedaż w Byszowie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-11-20

Nieruchomości na sprzedaż w Byszowie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów podaje do wiadomości ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Byszowie, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Pełna treść wykazu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. 74/832-56-85.

powrót do poprzedniej strony