Strona główna

Nieruchomość we Włókach przeznaczona do dzierżawy

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-09-07

Nieruchomość we Włókach przeznaczona do dzierżawy

aktualności Gmina Dzierżoniów

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów 7 września 2020 r. została wywieszona informacja dotycząca dzierżawy nieruchomości rolnej położonej we Włókach.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.: (74) 832-56-85.

powrót do poprzedniej strony