AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-01-02

Nieodpłatna pomoc prawna

aktualności Gmina Dzierżoniów

W powiecie dzierżoniowskim działają cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Rejestracja telefoniczna do wszystkich punktów pod numerem 74 832 36 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 - 15.30, we wtorki w godz. 7.30 - 16.30, a w piątki w godz. 7.30 - 14.30 lub elektroniczna na stronie: dzierzoniow.npp-24.pl

Zainteresowane poradą prawną osoby mogą zgłaszać się pod adresy:

 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314 od godz. 7.30 do godz.11.30 - obsługiwany przez radców prawnych. Telefon do punktu: 74 832 52 08, npp@pow.dzierzoniow.pl
 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314 od godz. 11.30 do godz. 15.30 - obsługiwany przez adwokatów. Telefon do punktu: 74 832 52 08, npp@pow.dzierzoniow.pl
 • Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: Gmina Bielawa - Zespołów Ośrodków Wsparcia w Bielawie przy ul. Lotniczej 5 poniedziałek 7.30-11.30, wtorek 13.00 - 17.00, środa 12.00 - 16.00, czwartek 7.30 - 11.30, piątek 7.30 - 11.30 - obsługiwany przez Fundację w Służbie Wsi. Telefon do punktu: 699 801 659, npp@pow.dzierzoniow.pl
 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: Gmina Pieszyce - siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach przy ul. M. Kopernika 124 od godz. 10.00 do godz. 14.00 - obsługiwany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój". Telefon do punktu: 74 832 41 72, npp@pow.dzierzoniow.pl

W związku z brakiem rejonizacji mieszkańcy mogą zgłaszać się do każdego z punktów na terenie powiatu bez względu na miejsce zamieszkania.

Obszary działania:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub
 4. nieodpłatną mediację lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym - w razie potrzeby - sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 • w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
 • nieodpłatną mediację.

Pliki do pobrania:


Bliższe informacje o tym, komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługuje nieodpłatna pomoc prawna

Źródło: Powiat Dzierżoniowski

powrót do poprzedniej strony