AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-03-19

Narada sołtysów w Owieśnie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Narada sołtysów z gminy Dzierżoniów miała w tym miesiącu uroczysty charakter ze względu na przypadający 11 marca Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Spotkanie było więc okazją do złożenia gospodarzom wsi życzeń oraz podziękowania im za całoroczną pracę na rzecz swoich miejscowości.

Posiedzenie odbyło się 15 marca w sali wiejskiej w Owieśnie. Wśród najważniejszych tematów obrad było omówienie zasad dzierżawy gruntów gminnych oraz przygotowania do organizacji X Jubileuszowego Gminnego Święta Odnowy Wsi.

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa złożył zebranym Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski.

Spotkanie było też okazją do pogratulowania sołtysowi Włók Marcinowi Piętowi, który został wyróżniony w konkursie "Sołtys Roku 2018" ogłoszonym przez wojewodę dolnośląskiego.

Serdeczne podziękowania Radzie Sołeckiej Owiesna za przygotowanie spotkania.

Narada sołtysów w Owieśnie
powrót do poprzedniej strony