Strona główna

Najlepsze przedsięwzięcia sołectw docenione

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-10-19

Najlepsze przedsięwzięcia sołectw docenione

aktualności Gmina Dzierżoniów

Uroczyste podsumowanie IV edycji ogólnopolskiego konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa" odbyło się 15 października w Koninie.

Celem konkursu była promocja inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnot sołeckich oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Do udziału zaproszono wszystkie sołectwa, które w latach 2010 - 2020 sfinalizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz ten stanowił wkład własny.

W IV edycji konkursu uczestniczyło 186 przedsięwzięć zrealizowanych przez wspólnoty mieszkańców wsi w 16 województwach.

Laureatów wojewódzkiego etapu konkursu poznaliśmy w marcu 2021 r. Jednym ze zwycięskich przedsięwzięć była "Zamkowa Przystań - przestrzeń dla radości i aktywności" z Owiesna.

Spośród inicjatyw zgłoszonych z województw, gdzie nie zostali wyłonieni laureaci regionalni, najwartościowsze przedsięwzięcia wskazała komisja konkursu, w skład której weszli eksperci Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. W drugim etapie oceny zgłoszonych inicjatyw sołeckich w pracach komisji uczestniczyli również przedstawiciele urzędów marszałkowskich województw reprezentowanych przez uczestników konkursu. W ten sposób wyłoniono szesnastu laureatów, którzy stali się uczestnikami finału ogólnopolskiego. Wyniki przedstawiają się następująco:

  • I miejsce: sołectwo Karski, gmina Ostrów Wielkopolski w woj. wielkopolskim za przedsięwzięcie: "Wiśniowy Zakątek - Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Karskach",
  • II miejsce: sołectwo Sadłóg, gmina Topólka w woj. kujawsko-pomorskim za projekt "Bezpieczna świetlica",
  • III miejsce: sołectwo Żelisławie, gmina Czaplinek w woj. zachodniopomorskim za przedsięwzięcie pn. "Rekreacyjna przystań w Żelisławiu".

Wyróżnienia otrzymały:

  • sołectwo Skowronów, gmina Janów w woj. śląskim za projekt pn. "Zakup domku wolnostojącego dla mieszkańców Skowronowa",
  • sołectwo Brzeziny, gmina Szydłów w woj. świętokrzyskim za projekt "Adaptacja byłego sklepu GS na siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezinach".

Pozostali finaliści zostali uhonorowani dyplomami i czekami o wartości 1 000 zł. Wśród nich było sołectwo Owiesno z projektem: "Zamkowa przystań - przestrzeń dla radości i aktywności".

Organizatorem konkursu było Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie przy współpracy z samorządami województw. Konkursowi patronatu medialnego udzieliły "Gazeta Sołecka" i "Tygodnik Poradnik Rolniczy".

Serdeczne gratulacje oraz podziękowania dla wszystkich sołectw, które wzięły udział w edycjach wojewódzkich i ogólnopolskiej.

Zdjęcia: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Najlepsze przedsięwzięcia sołectw docenioneNajlepsze przedsięwzięcia sołectw docenioneNajlepsze przedsięwzięcia sołectw docenioneNajlepsze przedsięwzięcia sołectw docenioneNajlepsze przedsięwzięcia sołectw docenione
powrót do poprzedniej strony