Strona główna

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-09-19

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Cel Programu: poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00.

Koordynator programu: Elżbieta Ruszkiewicz, nr tel.: (71) 333 09 40

Więcej szczegółów na stronie WFOS we Wrocławiu

powrót do poprzedniej strony